Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-02

Cykla på Öckerö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Öckerö kommun är en genuin ö-kommun med tio bebodda öar. Kommunen är belägen på Sveriges västkust i Göteborgs norra skärgård. Öarna ligger som ett pärlband mellan Vinga och Marstrand.

Hit tar man sig vattenvägen, med egen båt eller med bilfärja. Havet är i högsta grad närvarande med ständig trafik på farleder och i hamnar. Varje ö har sin specifika karaktär med liv och rörelse året runt. Kommunens bebodda öar är Bohus-Björkö, Fotö, Grötö, Hyppeln, Hälsö, Hönö, Kalvsund, Källö-Knippla, Rörö och Öckerö.

Öckerö kommun har traditionellt varit en landsbygdskommun där lantbruket och fisket varit viktiga näringar. Fisket är än idag en viktig och expansiv näring för kommunen. Välkända företag är till exempel Ö-varvet och Berg Propulsion.

I Öckerö kommun finns inte mindre än 700 aktiva företag och det ökar för varje år. Den marina sektorn dominerar, så inom det området finns en mycket bred kompetens. Varven och den varvsnära industrin med sina gamla anor är den mest expansiva näringen.

Naturligtvis är också Öckerö kommun en attraktiv kommun för turism av olika slag. Närheten till vatten och hamnar har därför gjort kommunen till en utpräglad plats för båtturism. Eftersom hamnarna ägs och drivs som företag genom hamnföreningar, utgör båtturismen också en stor del av näringslivet i kommunen.

I dagsläget sker majoriteten av resorna inom kommunen med bil, något som man i framtiden vill ändra på. För att kunna bidra till en hållbar utveckling och för att förbättra miljön inom kommunen vill man undersöka möjligheterna att öka cyklingen på Öckerö.

Detta gäller både för de som är bosatta på öarna och för de som kommer som turister. Det har ännu inte gjorts några förstudier eller utredningar om hur cyklingen skulle kunna öka, inte heller är infrastrukturen särskilt utbyggd. Detta innebär att man verkligen är i startskedet med sin vision.

Öckerö söker nu efter en eller flera studenter som är intresserade av cykelfrågor och vill undersöka något av nedanstående alternativ.

1. Undersökning bland kommunanställda om hur deras resvanor ser ut och vad som skulle få dem att ställa bilen och ta cykeln istället. Undersökningen ska ske genom en enkät- och/eller intervjuundersökning och utifrån analys av svaren ska riktlinjer tas fram för vilka incitament som är starkast och vad man från kommunen bör satsa på.

2. Undersökning bland kommunanställda med fokus på hur infrastrukturen skulle utformas för att gynna cyklism. Projektet bör inledas med en undersökning där respondenterna får svara på hur de skulle vilja att utformning och lokalisering skedde. Projektet avslutas med visualiseringar av olika fall som kan komma att bli aktuella utifrån de svar man har fått in.

3. Hur skulle man kunna gynna cykelturism? Var ska cykeluthyrning lokaliseras? Hur ska prissättning göras? Finns det andra liknade kommuner som har cykeluthyrning? Vad har man för lösningar där?

Alla projekt kommer att avgränsas i samråd med studenten/studenterna och handledare. Möjlighet att vinkla projekten så att de passar studentens/studenternas kunskaps- och intresseområde finns.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.