Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-02

Återvinning av tross

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Försäljning
Ort: Borås

Företag: Navic
Navic säljer utrustning och tillbehör till sjöfartsindustrin. I sortimentet finns omkring 19 000 olika varor, från säkerhetsprodukter till mat och en av de viktigare produkterna/produktgrupperna är olika typer av tross. Navic är för tillfället inne i en stark utvecklingsfas och planerar att utöka sin försäljning av tross under året och därmed också utöka servicen till nya och befintliga kunder.

Uppgift:
Tross tillverkas i stort sett alltid av olika plastpolymerer som vi sin tur framställts ur råolja. När dessa trossar är förbrukade klassas avfallet som okänd produkt och det kostar fartygen mycket pengar att lämna detta i hamnen. Följden blir att fartygen letar efter andra sätt att göra sig av med detta avfall samt att hamnarna ofta får lämna avfallet till deponering. I och med att trossarna är tillverkad i plast är deras energivärde mycket högt, 1 m3 tross har ett högre energivärde än 1m3 olja.

I och med den utökade försäljningen av tross vill Navic nu undersöka om det är möjligt att ta hand om trossen på ett bra sätt efter att de är förbrukade så att trossen inte hamnar på deponi. Går det att återanvända plasten till annat ändamål eller till samma ändamål efter bearbetning? Är förbränning ett bra alternativ och ska trossarna då förbehandlas på något sätt? Förutom vilka möjligheter som finns inom återvinning/ energiutvinning vill Navic också veta vilka miljöfördelar/nackdelar respektive möjlighet ger upphov till.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.