Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-02

Testkombinatorik och testtäckning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Med hjälp av Scanias modulsystem kan våra fordons komponenter och funktioner plockas ihop och anpassas efter kundens behov till en passande konfiguration (kombination) och nästan alla fordon som byggs är olika.
Gruppen REST, ”System and Integration Test”, är ansvariga för att verifiera implementationen av distribuerad funktionalitet i lastbilar och bussar, då två eller flera ECU’er (Electronic Control Unit) kommunicerar med varandra via CAN (Controller Area Network). Detta testas uttömmande för att verifiera att funktionerna fungerar som det är tänkt.
Integrationstesterna utförs i ett HIL-labb (Hardware In the Loop) och i fordon.
I HIL-labbet, där miljön runt ECU’erna simuleras med mycket omfattande Simulinkmodeller är testerna automatiserade med bättre reproducerbarhet och möjligheten till regressionstestning av många konfigurationer där varje konfiguration har sin grund i ett riktigt fordon.
I testfordonen är naturligtvis testerna manuella och konfigurationen mer statisk men dessa är ändå en mycket viktig del av den totala testmiljön.
Då vi trots HIL-labbet inte kan verifiera varje tänkbar konfiguration behövs det bra strategier och verktyg för att dels välja rätt konfigurationer att testa (både som riktiga fordon och HIL-konfigurationer) och dels utvärdera vilken testtäckning vi har och visa på eventuella luckor i testerna.

Uppdragsbeskrivning
Exjobbet går ut på att utifrån tankarna och strukturen i Scanias modulsystem hitta strategier och metoder för att välja testkonfigurationer och värdera testresultaten:
- Kartlägga hur urvalet av konfigurationer som ska verifieras görs på bästa sätt.
- Kartlägga hur testtäckningen ska värderas, visualiseras och återkopplas till urvalet.
- Ta fram förslag på lämpliga verktyg för någon eller några av uppgifterna (tex specurval för test, visualisering av resultat, jfr testtäckning med producerade fordonstyper)
- Implementera en demo för något av verktygsförslagen

Mål
Studera Scanias modulsystem och de urvalskriterier vi använder idag.
Studera olika urvals och testmetodiker
Använda utvecklingsmiljön C#/.Net/SQL-Server eller Python/Excel för verktygsdemo beroende på komplexitet

Utbildning/linje/inriktning
Studenten ska studera till civilingenjör inom D,E,F, I eller T.
- God förmåga att förstå invecklade tekniska beskrivningar.
- Förmåga att tillämpa statistiska metoder
- Intresse för test av mjukvara och olika tekniker för test och testurval, tex riskbaserad testning
- Fordonsintresse
- Utåtriktad. Orädd och frågvis.

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Henric Nordlöf Tel: 08-553 827 17 E-mail: [email protected]
Pär Sundbäck Tel: 08-553 855 41, E-mail: [email protected]

Ansökan skickas till:
Ansökan märkt ”PU10-10” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2010-04-30
Lämplig starttid för exjobbet är hösten 2010.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.