Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-04

Marknadsundersökning för automatiserad analysutrustning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte: Planera, utföra och utvärdera en marknadsundersökning för en kommande industriell mätprodukt. Beställarna önskar med detta examensarbete identifiera potentiella kunder, rimlig prissättning samt kundens önskemål rörande design, underhåll och precision.

Mål: Slutrapporten ska innehålla en strategi för framtida marknadsintroduktion och vara av sådan höjd att den kan utgöra ett beslutsunderlag.

Bakgrund: Eurocon Analyzer har tillsammans med SEKAB E-Technology utvecklat en avancerad mätutrustning för att analysera kvalitetsparametrar, som exempelvis torrhalt och mängden fast material, i inhomogena suspensioner. Utrustningen kan även användas på andra typer av material som pulver. Mätutrustningen ger kontinuerlig uppdatering av aktuellt värde och monteras direkt in på aktuellt processavsnitt ute i industrin. Potentiella kunder är massaindustrin, kraftvärmeverk och livsmedeltillverkare.


Utbildning: Företagsekonom, industriell ekonom eller annan utbildning med marknadsinriktning.
Antal studerande: 1 till 2 personer
Startdatum för ex-jobbet: enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Placering: Uppdragsgivarna har sin bas i Örnsköldsvik och ser gärna att exjobbaren är lokaliserad längs norrlandskusten, dock inget krav.
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Företagsbeskrivning: SEKAB E-Technology utvecklar den cellulosabaserade etanoltekniken. Visionen är att utgöra ett internationellt kunskapscentrum för utveckling av cellulosabaserade bioetanolkombinat. Målet är att utveckla och verifiera processteknik och integrationslösningar för storskalig produktion av etanol baserad på olika cellulosaråvaror, initialt skogsråvara.

Eurocon Analyzer erbjuder processanpassade produkter som utvecklats av ingenjörer för ingenjörer. De är lätta att använda och installera. Hemligheten bakom vår framgång är just vår närhet till användarna samt vårt stora processkunnande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.