Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-10

PCB-layout och prototyptillverkning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. Möjlighet finns även till övernattning och resersättning i rimlig omfattning. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund. Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Företaget:

Infield Instrument AB är ett företag i norra hälsingland som specialiserat sig på en rad olika elektroniska produkter för hydraulik-relaterade applikationer, tillexempel mobila styr- och övervakningssystem som klarar av tuffa yttre påfrestningar.

Uppdragsbeskrivning:

Infield jobbar just nu på att utveckla en ny hårdvaruplattform i styr- och mätsystemet -kallat SC3 / SM3.

Infrastrukturen för tillhörande programvara, inkl. ”Bios och överliggande realtidsoperativ är implementerat och uttestning påbörjat på utvecklingskit. Arbetet med hårdvaran har påbörjats och kommer förhoppningsvis vara färdigt med avseende på kretslösning. Återstår därefter PCB-layout, prototyptillverkning och en rad prov som med all sannolikhet leder till omarbetning av både kretslösning och PCB-layout. Då arbetet med PCB-layout inkluderar stor hänsyn till mycket krävande mobil miljö - med avseende på EMC-tålighet, fukt, temp, stötar, mm. - kräver provning på externa lab en person med gedigna elektronikkunskaper och en stor förmåga att arbeta självständigt. Vi är ett litet företag med begränsade resurser, vilket medför att all testning som kan lösas i egen regi är att föredra framför mycket kostsamma externa lab. Även det faktum att de problem som uppstår under den testning som måste göras externt, bör avhjälpas på plats för att spara tid i lab, och därmed pengar.

CAD-miljön är CadStar v8 och i viss mån mekanik-cad Solid Edge 15. Den hårdvarunära progammeringen görs i Ansi C, testprogram och kommunikationsprogramvara för PC sannolikt i Delphi Pascal.

Arbetet kommer att ledas av Infield och i viss mån en extern konsult som ansvarar för programmeringen. Examensarbetet kan eventuellt kopplas till fortsatt arbete över jul- eller sommarlov. För mer information om uppdraget kontakta Peter Åström, tfn 0652-71956.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.