Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-11

Maskiningenjör inom hållfasthetslära/ konstruktionsmaterial sökes - Projekt: Sträckning av sågklinga

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Swedex AB är ett av norra Europas ledande företag för utveckling och tillverkning av sågklingor. I produktionsenheten, belägen i Mjölby, finns ett omfattande färdigvarulager av standardklingor för att tillhandahålla en hög leveransservice gentemot företagets kunder. Dessutom framställs special-sågklingor för kundspecifika ändamål och applikationer. Swedex innehar en mycket hög kompetens inom områdena kapning, klyvning och sönderdelning.

Tillverkningsprocess
Sågklingans stamblad görs av stål och skärs med hjälp av laser ut till önskad profil. Därefter värmebehandlas stålet i anlöpningsugnar för att få ut spänningar i materialet samt för ökad planhet. Hårdheten anpassas för varje klinga. Centrumhålets kanter fasas på båda sidor för bättre kvalitet och sätesslipning sker där sågklingans skär ska lödas fast. Därefter sker planslipning av stambladet för att erhålla rätt yta och tjocklek efterföljt av riktning (ett precisionsfyllt arbete som sker med hammare). Klingan genomgår därefter ett produktionssteg som kallas sträckning, detta för att uppnå ett bra skärresultat. Vid sträckning valsas cirkulära sträck/spår in i stambladet, detta för att tillåta stålet att expandera när klingan är i användning och således går varm. Därefter löds hårdmetallskären (tänderna) fast med hjälp av automatiska lödningsmaskiner varefter de poleras och slipas. Slutligen ytpoleras klingan för bättre finish, lasermärks och genomgår en slutriktning innan det är dags för packning och leverans.

Uppgift
Syftet är att undersöka och kartlägga hur sågklingan ska sträckas för att erhålla optimal stabilitet beroende på klingans varvtal och användningsområde. Det är viktigt att egenfrekvens undviks för ett optimalt sågsnitt.

Metod
Examensarbetet går ut på att beskriva hur sträckningsprocessen går till i nuläget samt att därefter genomföra tester och mätningar för att kunna dra slutsatser och komma med konkreta förbättringsförslag gällande sträckning. Hänsyn måste tas till faktorer som påverkar sågklingans stabilitet och prestation såsom värme, varvtal och användningsområde. Vi har en avancerad sträckmätnings-maskin till låns, som finns att utnyttja för genomförandet av examensarbetet.

Studentens bakgrund och genomförande
Vi söker en eller två studenter som har läst högskole- eller civilingenjör inom maskinteknik med inriktning mot Hållfasthetslära och/eller Konstruktionsmaterial. Det är essentiellt att såväl studenten som handledaren (på universitetet) besitter kunskap inom rotation, värme, egenfrekvens och stål.

Start: Så snart som möjligt
Ersättning för projektet: 20 000 kr (betalas ut vid arbetets slutförande)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.