Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-12

Självinducerade oscillationer i våta kopplingar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I en våt lamellkoppling optimeras friktionskarakteristiken för att uppnå önskade egenskaper. Dock finns alltid risken för att hamna i driftsfall utan för de som friktions system kan hantera. Dessa driftfall kan ge upphov till vibrationer som kan resultera i ljud som observeras av föraren.
Hur ett friktionssystem skall utformas för att utöka driftsfallen som är möjliga att hantera har studerats bland annat av 2 doktorander inom LTU.
Studierna har också utmynnat i en simuleringsmodell för Haldex kopplingen.
Det finns inom Haldex ett kunnande om parametrar som stör friktionssystemet även om det inte idag finns klara samband mellan störning och vibrationer/oljud. Det är önskvärt att öka detta kunnande genom att använda simuleringsmodellen för att studera hur störningar och parameterförändringar påverkar systemet.

Examensarbetet består i att studera vibrationsförlopp i Haldex kopplingen genom att använda simuleringsmodellen som skapats av Dr. Pär Marklund, LTU.
Arbetet innebär både teoretiska studier och praktisk verifiering av teorier på plats i Landskrona.
Programvaror som kommer att behöva studeras/användas under examensarbetet är Matlab, och Office program.

• Studera befintlig simuleringsmodell
• Eventuell modifiering av modell
• Parameterstudie
• Verifiering av resultaten genom testning i rigg.
• Dokumentation
• Dokumentera förslag till fortsatt arbete.

Examensarbetet lämpar sig till 1 person och kan påbörjas omgående.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.