Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-15

Hästens lokala betydelse och utvecklingkraft

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det sker en kraftig tillväxt inom hästnäringen. Under de senaste 30 åren har antalet hästar i Sverige femdubblats. Idag omsätter hästarna i Gävleborg ca en miljard kronor. Utveckling med hästen i centrum kan ske inom olika sektorer av samhället till exempel inom utbildning, ovårdnad och friskvård, turism, sport och näringsliv.

Ta reda på hästnäringens lokala betydelse och utvecklingpotential på kommunnivå (en kommun i Gävleborg - t.ex. Sandviken eller Bollnäs m fl).

Ta reda på

* Antal hästar
* Klubbar med hästverksamhet
* Betes- och hagmarker
* Anläggningar
* Rid- och körbanor/leder
* Företag inom hästnäringen
* Offentliga aktörer
* Mökligheter med andra t.ex. hundnäringen

Ge förslag till åtgärder och förbättringar. Utred förutsättningar för att skapa nätverk och vilka kritiska faktorer som finns för att få dessa livskraftiga.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.