Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-19

Studie av olika svetsmetoders inverkan på provbarheten med ultraljudsteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
WesDyne TRC, ett helägt dotterbolag till kärnteknologiföretaget Westinghouse, arbetar med oförstörande provning på kärnkraftverk. Vår provningsteknologi är helt mekaniserad och sker genom att montera mätutrustningar på avancerade bärutrustningar / manipulatorer (ubåtar, robotar, krypare etc).

För utveckling av ny teknik för den krävande miljö där vår teknologi appliceras (ofta under vatten och i miljö med hög radioaktiv strålning) ställs stora krav på innovationsrikedom, kvalitetstänkande och problemlösningsförmåga.

Vi söker nu en engagerad examensarbetare som vill delta i arbetet med att undersöka möjligheten att använda ultraljudstekniken för olika nya och befintliga svetsmaterial, ett led i utvecklandet av nya materialkombinationer för användning i kärntekniska miljöer. Olika provningstekniska lösningar kring befintlig ultraljudsteknik kommer att utprovas/utvecklas.

Arbetet utförs i nära samarbete med ett av de svenska kärnkraftverken.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.