Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-23

Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Idag råder en intensiv utveckling inom fordonssäkerhet och transporteffektivitet på Scania med att utveckla nya typer av kundfunktioner och system. Dessa system kan delas in i två huvudkategorier; navigations-system och ADAS (Advanced Driver Assistance System). Gemensamt för dessa är att ett antal sensorer (GPS, kameror, radar, laserscanner osv.) används för att tolka omvärlden. Trenden framåt indikerar att antalet funktioner och system för navigation och ADAS kommer att öka och att kraven på noggrannhet i informationen från sensorernas ökar. I anslutning till detta kommer också antalet typer av sensorer att öka. Ett sätt att öka tillförlitligheten och öka redundansen i det som mäts av sensorer, är att slå ihop information från olika informationskällor/sensorer och vikta dem mot varandra. För att realisera detta krävs bra verktyg för att kunna utvärdera de enskilda informationskällorna/sensorerna och därefter jämföra dessa mot varandra.

Beskrivning
Det finns idag olika typer av mjukvara som har utvecklats för att underlätta undersökningar där flera olika typer av sensorer ingår. Examensarbetets mål är att skapa en plattform med vilken utvärderingar kan underlättas. Visionen är att kunna ta in information från alla olika informationsinsamlande enheter; exempelvis radar, lidar, kamera, ultraljudssensor, GPS, meddelanden från trafikövervakningssystem m.fl. och visa upp den på ett lämpligt sätt i ett och samma gränssnitt. Dessutom är det av intresse att också undersöka huruvida detta faktiskt innebär en tidsbesparing. Avgränsningar kommer att göras löpande beroende på omfattningen och de problem som uppstår under arbetets gång.

Ett konkret önskemål är att det skall finnas möjlighet att visualisera olika objekt på en karta och i händelse av att ett föremål kommer in i en viss zon generera en ”pop-up” i programmet.

Exjobbets innehåll kan vara:
Litteraturstudie
Intervjuer med utvecklingsingenjörer om visualiseringsbehov
Samla in kunskap om den programvara som kan behövas
Skriva ”plug-in”-funktioner i C++
Testa funktioner i bil på provbana
Utvärdera resultat
Skriva användarmanual och rapport

Profil
Den sökande skall minst ha läst högskoleutbildning och måste ha goda kunskaper inom C/C++. Att ha lastbilskörkort är meriterande men inget krav.

Exjobbet beräknas pågå i 20, alternativt 10 veckor.
Arvode utbetalas till examensarbetaren enligt Scanias rutiner.
Antal studerande: 1
Startdatum för exjobbet: enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20, alternativt 10 veckor

Kontaktpersoner och Handledare
Rikard Lyberger, 08 – 553 852 17 [email protected]
Henrik Pettersson, 08 – 553 503 66 [email protected]

Ansökan
Ansökan märkt ”PU10-18” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 15 mars 2010

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.