Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-23

Attraktivare Särna

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdrag – Rubrik Attraktivare Särna Försköning i ortsbilden Särna, Tätort i Älvdalens kommun Syfte med uppdraget Vad vill man ha gjort, syftet med det? Förslag på hur man kan öka attraktiviteten på orten Särna. Bakgrund till uppdraget: Varför är detta intressant för er? Initialt har man genomfört ett förprojekt i detta geografiska område Scandinavian heartland. I förprojektet prioriterades dessa områden upp som man valde att arbeta vidare med, service, småskalig energi, livsstilsboende och Attraktiv Tätorter. Ett projekt som innehåller alla dessa bitar kom till stånd, ”Med levande landsbygd”. I Dalarnas län och Hedmark Fylke pågår ett interregprojekt mellan Sverige och Norge. Ett stort projekt som Länsstyrelsen i Dalarna är projektägare till heter ”Med levande landsbygd” Under detta projekt ligger fyra delprojekt, Service, Livsstilboende, Småskalig energi och Attraktiva tätorter. I projektet Attraktiv Tätort arbetar man med erfarenhetsutbyte, kompetensutbyte, kompetensutveckling och målet är en fysisk förändring i ortsbilden i alla medverkande orter. På Svensk sida är det Särna i Älvdalens kommun, Malung i Malung-Sälen kommun, och på Norsk sida är det Steia i Alvdal kommune och Övre rendalen i Rendalen kommune. Arbetet har kommit igång i alla fyra kommuner/orter och behov och önskemål har kommit fram. Särna vill arbeta med studenter som ser orten Särna. Genom Särna går rv 70. Under vinterhalvåret har man en stor genomströmning av turister på väg till den norra delen av kommunen, Idre och Grövelsjön, man arbetar med att att få de genomströmmande turister att stanna till och ta del av Näringslivets utbud samt kultur och natur.
Hur gör man denna ort mer attraktiv? Genom försköning eller genom att marknadsföra mer aktivt vissa delar eller vad? Hur är bilden som kommuniceras ut till de genomresande? Hur kan Särna skapa en tydligare bild av sig som ett bra ställe att stanna till vid? Man vill i första skedet få inspel i hur man upplever Särna tätort och genomfart, områdena i direkt anslutning till vägen, samt förslag på förändringar som man kan genomföra. Kanske man även hittar andra bitar att fundera över och undersöka? Detta är bara några av frågorna som man vill få inspel på. Uppdragsgivare – organisation/verksamhet Kort informerande text om företaget/organisationen/verksamheten Interreg projektet Attraktiv Tätort. Huvudprojektägare Länstyrelsen Dalarna. Projektledare både på norska och svensk sida. Under dessa arbetar processledare Maria Åslund. I alla medverkande kommuner finns en huvudansvarig kommunrepresentant. Deras uppgift är att vara kontaktpersoner och sammankallande för arbetsgrupperna. Arbetsgrupper som arbetar med dessa frågor är olika på alla orter. Det kan vara en sammansättning av köpmän, politiker, föreningar verksamma på orten, tjänstemän m fl. Kontaktperson Namn: Maria Åslund Adress: Box 100, 796 22 ÄLVDALEN E-postadress: [ mailto:[email protected] ][email protected] Telefonnummer: 070-299 69 98, 0251-80 227  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.