Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-23

Kontrollerad åtdragning (moment/vinkeldragning) av skruvförband på fordonshjul.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget
Columbusmaskiner är ett mindre företag som tillverkar och säljer verkstadsutrusning. Huvudprodukten är en elektrisk hjulmutterdragare (400V, 50Hz, 3-fas) för tunga fordon - lastbilar och bussar.

Bakgrund
Columbus elektriska hjulmutterdragare har idag inget inbygt system för momentdragning. Detta gör att man måste kontrollera (slutdra) skruvförbanden man arbetar med en manuell momentnyckel.

Mål
Målet är att vidareutveckla ett redan befintligt system för kontrollerad åtdragning. Systemet bygger på vinkeldragning med återkoppling till en PLC. Det befintliga systemet togs fram för några år sedan, men har legat vilande i väntan på bl. a. lägra priser på de komponeter som måste ingå för att systmet skall fungera tillfredställande.

Uppdragsbeskrivning
Inhämta data på de vanligaste skruvförbanden för lastvagnar och bussar på marknaden. Data inhämtas från fordonstillverkare som – Volvo, Scania, Mercedes etc.
Göra nödvändiga beräkningar av aktuella skruvförband med avseende på dimensioner, gängstigningar, friktioner, enkel eller dubbelmontage etc. Lägga in den data som erfordras i en PLC. Koppla samman PLC:n med en frekvensomfomare, en vinkelpullsgivare plus nödvändiga manöverknappar och displayer, så att mutterdragaren automatiskt drar rätt moment vid val av ett specifikt bultförband. Tillverkning och provkörning av prototyper görs i vår verkstad i Eskilstuna.
Allt av oss framtaget material till den tidigare prototypen står till elevens förfogande - beräkningar av vissa skruvförband i Mathcad och Excel, beräkningar i Excel av energier i befintlig mutterdragare, viss programmering av PLC, protoyp med vinkelpulsgivare och frekvensomformare.

Utbilding/linje/inriktning
Lämplig utbildning är civilingenjör med inriktning och stort intresse av mekatronik och programmering.
Start av arbetet kan börja snarast.
Vi är öppna för alla förslag som kan för oss vidare på denna väg.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.