Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-01

Certifikathantering över DNS

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Tilliten till ett certifikat skapas genom att den signeras av någon av de 100-tals Certificate Authorities (CA). Dessa CA är sedan konfigurerade i den programvara som validerar certifikaten. Detta visar då att certifikatet kommer från rätt avsändare. Det finns många anledningar till att man vill hitta andra sätt att skapa denna tillit. Att använda DNS är ett alternativ där DNSSEC kan användas som bas för tilliten. DNSSEC är ett säkerhetstillägg som skyddar den information som finns i DNS. Detta ger bevis på ursprung, dataintegritet, samt möjlighet till existensförnekande.

Uppgift
Grunderna för att hantera certifikat över DNS samt ett antal arbeten som påvisar att det fungerar finns redan. Nästa steg är att föra dessa arbeten vidare genom att se hur detta kan tillämpas för webbläsare och andra programvaror. Arbetet kommer att bli mer specificerat efter en workshop här under våren. Men tanken är att påvisa konsekvenserna och möjligheterna med detta. Samt även se hur detta skulle kunna drivas vidare.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har kunskaper om:
• DNS
• Säkerhet

Omfattning
Detta arbete lämpar sig för en till två personer och 30 högskolepoäng.

Genomförande
Arbetsplatsen kommer att vara på .SE:s kontor i Stockholm. Handledare kommer att utses utifrån uppgiften. Uppgiften genomförs under hösten, men kan påbörjas gärna redan under sommaren.

Om företaget
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) ansvarar för Internets svenska toppdomän, .se. Kärnverksamheten är registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret, samtidigt som .SE verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Överskottet från registreringen av domännamn finansierar projekt som bidrar till Internets utveckling i Sverige. .SE satsar intensivt på att vara en aktiv forsknings- och utvecklingsfinansiär och aktör inom Internetutveckling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.