Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-01

RFID, Internet och affärstillämpningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
RFID-tekniken har visat sig vara mycket användbar, inte minst för att underlätta godshantering och spåra en varas ursprung. För att verkligen dra nytta av RFID och möjliggöra en massiv expansion har en standardiserad kommunikationsarkitektur tagits fram. Standardiseringsarbetet har bedrivits av EPCglobal och heter EPCglobal Architecture Framework, se vidare www.epcglobalinc.org . Den omfattar förutom standarder för RFID-taggar och RFID-läsare även specifikationer för filtrering och lagring av den insamlade informationen samt hur Internet ska användas för datautbyte mellan affärspartners system.

Uppgift
ONS (Object Naming Service) bygger på DNS och används för att peka ut servrar och tjänster som kan förknippas med en EPC (Electronic Product Code, dvs den kod som finns på en RFID-tag). Med hjälp av ONS kan information för en viss RFID-tag eftersökas. Arbetet avser att bygga upp och testa den svenska delen i ett globalt ONS-system, samt ta fram lämpliga demonstrationsexempel på hur ”RFID information” kan utbytas och eftersökas mellan affärspartners.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har kunskaper om:
• Unix, DNS, programmering, affärssystem, samt systemdesign

Omfattning
Detta arbete lämpar sig för 2 personer och 30 högskolepoäng.

Genomförande
Arbetsplatsen kommer att vara på .SE:s kontor i Stockholm. Handledare kommer att utses utifrån uppgiften. Uppgiften genomförs under hösten, men kan påbörjas gärna redan under sommaren.

Om företaget
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) ansvarar för Internets svenska toppdomän, .se. Kärnverksamheten är registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret, samtidigt som .SE verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Överskottet från registreringen av domännamn finansierar projekt som bidrar till Internets utveckling i Sverige. .SE satsar intensivt på att vara en aktiv forsknings- och utvecklingsfinansiär och aktör inom Internetutveckling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.