Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-05

Optimerad signal för omgivningstemperatur på tunga fordon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Gruppen Electrical Systems Predevelopment vid Scania R&D i Södertälje utreder framtidskoncept inom elsystemområdet för tunga fordon. Kraven på olika signaler i våra styrsystem ändras över tiden, då förfining av reglering och annan funktionalitet hela tiden behövs för att klara skärpta emissions-, bränsleförbruknings- och komfortkrav.
Vi behöver därför utreda hur väl vår omgivningstemperatursignal står sig för framtiden och vilken potential till förbättring det finns och vad förbättringen skulle innebära vad det gäller signalegenskaper, placering och kostnad.

Mål
Examensarbetet ska resultera i en rapport som konstaterar hur väl dagens omgivningstemperatursignal matchar dagens och framtidens behov, samt potentialen i några olika framtagna förslag på givare och placering.

Uppdragsbeskrivning
Exjobbet kommer huvudsakligen att innehålla följande moment:
• Litteraturstudie.
• Patentundersökning.
• Kartläggning av signalbehov från olika system/funktioner.
• Framtagning av förslag på temperaturgivare och placering.
• Framtagning av modeller för simulering av temperatursignalen i olika placering etc.
• Rekommendation på framtida specifikation för givare och placering
• Exjobbsrapport.

Examensarbetet kommer att utföras i samarbete med flera olika grupper som ansvarar för styrsystemsutveckling inom Scania R&D. Det kommer därför att ge en bra systemöverblick och ge ett brett kontaktnät inom flera olika utvecklingsavdelningar.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör: Maskin, Elektro, Mekatronik eller liknande
Antal studerande: 1
Startdatum för exjobbet: Enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Jan Dellrud, REP, 08-553 508 82, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt PU10-22 skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-04-02


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.