Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-05

Simulering av krafter i skjutbara temporära tak med aluminiumfackverk som bärande element samt beräkning av tillåtna laster vid för taken givna spännvidder utifrån nya beräkningsregler för snö- och vindlast.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Layher erbjuder en stor spännvidd av produkter inom temporära konstruktioner, bl.a. kedertak (duktak) vars bärande element utgörs av aluminiumfackverk samt tillhörande aluminiumstag. Kedertaken är sedan tidigare dimensionerade av moderbolaget Layher GmbH i Tyskland, dock efter tyska regelverk.

Då produkten på senare tid även börjat efterfrågas i Sverige har bedömningen gjorts att en svensk simulering och beräkning bör göras mha moderna simuleringsprogram samt utifrån aktuellt svenskt regelverk.

Uppdragsbeskrivning
Simulering av de bärande aluminiumkomponenterna mha lämplig programvara för FEM-analys samt utredning av maximala spännvidder utifrån idag gällande dimensioneringsregler.

Mål
Enkelt excelprogram eller lathund för att snabbt kunna bedöma huruvida en viss takkonfiguration är realiserbar utifrån specifika geografiska snö- och vindlastförhållanden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.