Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-12

Färdtjänst och kollektivtrafik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gatukontoret i Mölndals stad ansvarar för planering, drift och underhåll av vägnäten i Mölndal. Vi ansvarar även för kollektivtrafik och för färdtjänst. Dessutom handlägger vi frågor om parkering, trafikföreskrifter och dispenser.

När det gäller färdtjänst har Mölndals Stad idag ca 2300 färdtjänstberättiga resenärer. Varje år tas ca 1200 beslut om nyansökningar eller ansökningar om fortsatt färdtjänst. När ett färdtjänsttillstånd har meddelats beställs och utförs sedan resorna genom en beställningscentral på Göteborgs stads färdtjänstförvaltning.

En del av våra kunder har funktionsnedsättningar som gör att deras enda möjlighet att komma ut i samhället är genom att resa med färdtjänst. För andra, går det under rätt förutsättningar att vid vissa tillfällen resa med ordinarie kollektivtrafik. Vi är nu intresserade av att genom en studie, kvantitativ med kvalitativa inslag, undersöka i vilken utsträckning färdtjänstberättigade väljer att resa med kollektivtrafiken, varför och varför inte samt vad som skulle underlätta för ett ökat resande med allmänna färdmedel. Detta önskar vi genom dig/er som studenter kunna få svar på.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.