Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-22

Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bolaget:
Adixen Scandinavia säljer, marknadsför och erbjuder service på avancerad vakuum- och läcksökningsutrustning för krävande kunder och miljöer.
Företaget är ett helägt dotterbolag till franska Alcatel Vacuum Technology SA. Adixen Scandinavia är dessutom koncernens utvecklingscentrum för industriell läcksökning och täthetsprovning med vätgas som spårgas. Adixen Scandinavia har sitt säte i Linköping med 20 medarbetare.

Bakgrund:
Adixen Scandinavia, som ursprungligen hette Sensistor, grundades på tidigt 80-tal och drevs ursprungligen av ett antal forskare på Tillämpad Fysik vid IFM på LiTH. Uppfinningen som exploaterades var den vätgaskänsliga transistorn och affärsidén kom att bli att med sensorn som nyckelkomponent utveckla och sälja läckagedetektorer till olika tillämpningar.

Bolaget var pionjär för användning av vätgasblandningar som spårgas vid industriell täthetsprovning. Metoden är idag etablerad världen över och bolaget har den ledande positionen. I takt med metodens ökade popularitet ökar dock konkurrensen och vi måste hela tiden utvecklas för att behålla vår tätposition.

Syfte:
Detta exjobb syftar till att skapa en bättre förståelse för vilka sensorparametrar som har störst betydelse för tillämpningen samt att undersöka hur olika kommersiellt tillgängliga sensorer uppfyller dessa parametrar.
Om tiden tillåter utförs också en benchmarking-studie mot konkurrerande instrument.
Exjobbet förväntas resultera i en identifiering av de bäst lämpade kommersiella sensorerna samt en rekommendation av vilka parametrar vi kan behöva förbättra på vår egen teknik.

Metod:
Examensarbetet består av följande huvudfaser:
• Instudering av sensorteknologier och kompletterande inköp av prover.
• Instudering av tillämpningsområdet.
• Identifiering och definition av nyckelparametrar för att tillfredställa kundernas behov.
Några sådana parametrar är: Känslighet, responstid, livslängd, repeterbarhet.
• Uppbyggnad/anpassning av mätuppställning.
• Utvärdering av olika sensorers prestanda gentemot nyckelparametrarna
• Analys av hur vår egen teknologi förhåller sig i jämförelse till kommersiellt tillgängliga sensorer.
• Utvärdering av de identifierade parametrarna hos ett antal utvecklingsprototyper av våra egna sensorer.Lämplig bakgrund och förkunskaper:
Vi söker en student som läser till ingenjör på högskole- eller mastersnivå gärna inom teknisk fysik, mätteknik eller dylikt.
Kunskaper inom analog elektronik och datainsamling i LabView är till nytta för projektet.


Ersättning:
Enligt överenskommelse.

Examanensarbete ska utföras under 2010 med början snarast möjligt.

Kontaktperson och handledare på Adixen Scandinavia:

Fredrik Enquist
Utvecklingschef
Mail: [email protected]
Tel: 013 355903

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.