Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-30

Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor

Ort
Hela landet

Syfte
Syftet med exjobbet är att studera trafikolyckor vid vägarbeten där oskyddade trafikanter, t.ex. fotgängare och cyklister, skadat sig. I syftet ingår att ta fram rekommendationer för hur säkerheten kan förbättras.

Bakgrund
Mellan 2003 och 2008 skadades mer än 1000 personer vid trafikolyckor vid vägarbeten. De flesta som skadades var inte vägarbetare utan vanliga trafikanter. De flesta trafikanter färdades i bil. Men även många oskyddade trafikanter, såsom fotgängare, cyklister och mopedister, skadades vid vägarbeten.
Sedan 2003 läggs polisrapporterade trafikolyckor med personskador i en nationell databas, kallad för STRADA. En stor del av akutsjukvården rapporterar också in trafikolyckor i STRADA. Undersökningar visar att en del trafikolyckor med oskyddade trafikanter t.ex. vid vägarbeten, rapporteras av sjukvården men inte av polisen. Det finns en stor kunskapsbrist om varför dessa olyckor sker och vad som händer med de oskyddade trafikanterna.


Arbetets innehåll
Intressanta frågeställningar är:

Hur sker olyckorna?
Varför sker olyckorna?
På vilket sätt skadas de oskyddade trafikanterna?
På vilken typ av vägar sker olyckorna?
I vilken omfattning polisrapporteras också de olyckor som sjukvården registrerat?
Hur kan säkerheten förbättras för de oskyddade trafikanterna?
Om intresse finns för att utöka exjobbet är det möjligt att specialstudera hur en större kommun, t.ex. Göteborg, arbetat för att minska olyckorna vid vägarbeten för oskyddade trafikanter, gärna kopplat till olycksstatistiken i STRADA.
Omfattning och profil
Statistisk bearbetning och sammanställning av datamaterial från STRADA samt intervjuer med kommunalt anställd personal. Nationella och internationella litteraturstudier.

Kontaktperson
Sören Carlsson, Trafikmiljöenheten
Tfn: 070-529 20 22
E-post: [email protected]

VÄGVERKET
551 91 Jönköping


Eva Liljegren, Region Väst
Tfn: 070-6032347
E-post: [email protected]

VÄGVERKET
405 33 Göteborg


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.