Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-06

Ny mät-trigger i motorprovningen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Motorprovningens uppgift är att verifiera kvalité och prestanda. Varje motor körs i bänk under belastning. Repeterbarhet, att varje motor provas likadant, är fundamentalt i processen. Det är viktigt att osäkerhetsfaktorer om möjligt elimineras eller i andra hand minimeras.
Vi jobbar ständigt för att öka produktiviteten genom att ifrågasätta vad vi gör och hur, ”kan vi göra det här snabbare eller annorlunda utan att försämra provkvalitén?”
Varje motor har en specifik provcykel och efter varmkörning görs första mätningen av oljetemperaturen i motorn. Mätningen sker med en extern givare. Eftersom oljesumpens utformning varierar är det svårt att säkerställa repeterbarheten, att givaren alltid mäter på samma ställe.
Studier har visat att det finns andra triggers med god repeterbarhet, t.ex. förändring i oljetryck.
När temperaturen stiger förändras motoroljans viskositet och därmed motorns oljetryck.

Mål med examensarbetet
Att ta fram en alternativ och bättre metod att utföra första mätning efter uppvärmning.

Uppdragsbeskrivning
Förslag på upplägg:
1. Utgå från dagens process och tidigare undersökningar
2. Samla in mätdata, från ordinarie produktionsprovning och/eller separata prov
3. Utvärdera mätdata med avseende på spridning, repeterbarhet, nominella värden etc.
4. Föreslå alternativa triggers eller mätmetoder
5. Samla in mätdata och undersök om alternativet är praktiskt tillämpbart

För att klara uppdraget behöver man
- förstå produkten och processen
- samarbeta med ingenjörer inom Scania motormontering och motorutveckling
- ha grundläggande kunskaper inom statistisk utvärdering

Ett genuint motorintresse hjälper men är inte nödvändigt.

Utbildning/linje/inriktning:
Teknisk högskoleutbildning 180 poäng eller mer.
Antal studerande: 1-2
Startdatum för exjobbet: Efter överenskommelse dock senaste start i september 2010
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktperson
Simon Algesten, gruppchef DETF [email protected];

Ansökan skickas till:
Märk din ansökan med ” P10-05” och skicka till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2010-04-25


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.