Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-06

Praktik alternativt Exjobb - biologisk mångfald

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Eventuell Praktikplats om platsen kan tillsättas, avhängigt besked från annan part i gemensamt projekt med myndighet.
Möjlighet till praktik eller examensarbete inom området infrastruktur / biologisk mångfald.
Disputerad handledare på kontoret kommer att delta i viss omfattning.
Praktikarbetet / alternativt examensarbetet innebär fältarbete / inventering av hotade arter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.