Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-06

Energiutredning av produktionsanläggning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Topp i Brålanda AB

Topp i Brålanda är ett modernt livsmedelsföretag med rationell produktion av potatis och grönsaksprodukter. Företaget ligger i Vänersborgs kommun och har ca 30 anställda. De huvudsakliga inriktningarna i verksamheten är produktion, packning samt fryslagring. Kapacitet finns att fryslagra 12500 pallplatser på 5500 m2.

Uppgift:
Topp i Brålandas affärsverksamhet bygger på goda lagringsmöjligheter för stora kvantiteter livsmedel i frysar samt effektiv produktion och packning av potatisprodukter
och grönsaker. Energiförbrukningen är onödigt stor och beror på ineffektiv och föråldrad teknik samt kylförluster. Företagets pannanläggning består av en oljepanna med en
effekt på 5 MW och är dimensionerat för 20 bar och 8 ton ånga/h samt en reservpanna på 3,6 MW . Frysarna drivs med 13 skruvkompressorer och är en 2-stegsanläggning för industrikyla med en effekt på ca 4 MW. Topp i Brålanda efterlyser nu en systemanalys för företagets energiförbrukande och värmealstrande verksamheter för att kunna effektivsera energianvändningen i verksamheten. Hur kan kylförluster minimeras och överskottsvärme tas tillvara?

Den slutgiltiga frågeställningen och uppsatsens upplägg definieras tillsammans med högskolans handledare samt Topp i Brålanda.

Du bör ha en teknisk utbildning och uppsatsen bör ha en omfattning på 30 högskolepoäng alternativt skrivas av fler än en student.

Uppdraget är aktuellt under 2010.

För anmälan och mer information, vänligen kontakta Miljöbron på tel. 0731-80 38 45
eller [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.