Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-06

Autonom Dumper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1. Förord
Volvo CE HLD utvecklar och tillverkar hjullastare och dumprar, för construction equipment-marknaden. Företaget är en av de största på marknaden, och ledande inom teknikutveckling.
I framtiden så ser vi en allt högre automatiseringsgrad av våra maskiner, och därför ska vi utveckla en plattform för att använda för fortsatt utveckling.
Arbetet är mycket nydanande och i frontlinjen för dagens R&D, och kommer att ställa höga krav på utföraren.
Arbetet är tänkt som 20 p examensarbete (gamla poängsystemet) för tre samarbetande studenter.
2. Lämplig bakgrund
Civilingenjörsutbildning elektronik, mekatronik, eller liknande, med HW och SW-kunskaper, reglerteori, och vision-algoritmer.
3. Beskrivning av examensarbetet
Detta examensarbete består av tre delar:
1. Utred och formulera om de krav och systemlösningar vi implementerat på vår befintliga autonoma hjullastar-plattform är överförbara på en autonom dumper-plattform, så att den uppfyller framtida utvecklingskrav. Systemet består av PC, I/O-modul, video, laserscanner, Simulink-system, SW-struktur, mm.
2. Implementera och installera systemen på ett dumper-chassi.
3. Utveckla HW-nära SW som kontrollerar samtliga maskinfunktioner, och visa tillämpligheten med en enklare helt autonom uppgift.
4. Kontakt
Torbjörn Martinsson, tel: 016 – 541 4331
[email protected]
Volvo Construction Equipment AB
63185 Eskilstuna
5. Övrigt
Exjobbet är tänkt att starta i augusti 2010 och omfattar 20 veckor. Volvo betalar normal exjobbsersättning efter godkänt arbete. Arbetet utförs på plats i Volvo CE:s lokaler i Eskilstuna. Vissa resor med övernattning kommer att ingå.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.