Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-07

Turbinsimulering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Solvina är ett tekniskt konsultföretag med huvudkontor i Göteborg. Bland våra kunder finns de flesta stora företagen inom svensk energiintensiv industri.
Ett av Solvinas specialistområden är framtagning av dynamiska simulatorer som levereras till bland annat landets kraftproducenter. Simulatorerna används för optimering av processer och utbildning av operatörer.

EXAMENSARBETET:
Många av Solvinas simulatorer beskriver samverkan mellan ångnät och elsystem i kraftproducerande anläggningar. I detta examensarbete tas nästa steg i modelleringen av denna koppling.
I examensarbetet vidareutvecklas Solvinas befintliga modeller av gas- och ångturbiner i samverkan med generatorer, reglering, skydd och upprullningssekvenser.

DIN BAKGRUND:
Civ. ing./MSc-student med intresse för modellering och programmering samt kunskaper inom energisystem, motorer, turbiner, reglerteknik eller elkraftteknik.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.