Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-07

Riskhantering av kritiska infrastrukturtjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om Apotekens Service:
Apotekens Service AB är ett nybildat statligt bolag med Socialdepartementet som huvudman.
Från 1 juli 2009 ansvarar Apotekens Service AB för att de nationella infrastrukturtjänsterna för elektroniska recept, som t ex Läkemedelsförteckningen, Receptregistret och Högkostnadsdatabasen, är tillgängliga för alla apoteksaktörer på den nya konkurrensutsatta apoteksmarknaden.

Bakgrund till examensarbetet:
Apotekens Service AB hanterar kritiska infrastrukturtjänster med höga krav på obruten- och kvalitetssäkrad produktion samt säker hantering av integritetskänslig patientdata.
Detta ställer krav på god förmåga att bedöma säkerhetsrisker i en komplex IT-miljö samt kunna omsätta detta i väl fungerande rutiner och processer för riskhantering.

Examensarbetets uppgift:
Studera och analysera Apotekens Services nuvarande processer, metoder och verktyg inom området riskhantering samt föreslå förbättringar.

Ta fram underlag för en användarvänlig och praktisk riskhanteringsmetodik inklusive lämpliga mallar och checklistor.
Utveckla ett användarvänligt verktyg för dokumentation och presentation av reslutat från riskanalyser.
Beskriva en möjlig anpassning av riskhanteringsmetodiken till företagets processer för projektstyrning (PPS), produktutveckling (SCRUM) samt releasehantering.

Extra:
o Identifiera behov av utbildning i praktisk riskhantering för utvalda nyckelgrupper inom företaget samt ta fram underlag till utbildningsmaterial.
o Följa upp hur risker hanteras i form av förebyggande aktiviteter, Service Level Agreements (SLA:er) samt krishantering.

Omfattning
Detta arbete lämpar sig för en till två personer och ska motsvara 30 högskolepoäng (20 veckor).

Kvalifikationer
Relevant utbildning t ex från ett civilingenjörsprogram.
Relevant utbildning innebär en eller flera kurser med inriktning mot t ex människa-tekniksystem, riskhantering, informationssäkerhet och Human Factors.
Samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är en förutsättning för att lyckas med uppgiften.

Genomförande
Arbetet ska utföras hos Apotekens Service AB, Skanstull, Stockholm.
Resultatet av arbetet ska presenteras muntligt och skriftligt för Apotekens Service AB.
Handledare hos Apotekens Service AB kommer att vara Security & Risk Manager Christina Danielsson.

Ersättning: Utgår

Ansökan
Skicka din intresseanmälan till [email protected]
För mer information om examensarbetet, kontakta Security & Risk Manager Christina Danielsson, [email protected], tel 076-140 26 08


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.