Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-08

Energibesparande åtgärder i lackeringsföretag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I Sverige finns det ett stort antal företag inom sektorn industriell lackering, vissa företag är s.k. legolackerare andra lackerar sina egna produkter. Själva ytbehandlingsprocessen består ofta av:
• Förbehandling (tvättning och kanske ytomvandling) med uppvärmda processvätskor. Typisk temperatur för en alkalisk tvätt är 60 °C
• Torkning i ca 100 °C
• Kylzon (med utomhusluft)
• Applicering av färg. Ventilationsmängden i lackboxen är ofta mellan 10 000 och 20 000 m3/h
• Härdning av färg i 70-220 °C (beroende på färgtyp)
• Kylzon (med utomhusluft)
Lackeringsindustrin gör av med stora mängder energi, trots det är energibesparande åtgärder ovanliga. Orsaken till detta är mycket slentrian samt att luften från härdugnen innehåller färg och stoftpartiklar.
En kartläggning av energiförbrukningen i den enskilda lackeringsanläggningen är inte svår att göra. Utmaningen, och vad detta exjobb/uppsats går ut på, är att göra nästa steg, nämligen att föreslå tekniska lösningar med bäring på teknisk robusthet och ekonomi.
Uppgift
Ta fram lösningsförslag på energibesparande åtgärder utifrån en energikartläggning. Förslagsvis undersöks två olika typer av lackeringsanläggningar, en mindre legolackering och en större lackering där man lackerar egna produkter. Lösningsförslagen ska kopplas till en ekonomisk investeringskalkyl (vad kostar investeringen och hur stor är besparingspotentialen). Andra viktiga frågeställningar att belysa i arbetet är att:
• Finns teknik för att göra energibesparande åtgärder för den heta kontaminerade luften från härdugnarna?
• Finns det teknik för att minimera energiförluster vid förångning i förbehandlingen?
• Finns det tekniska lösningar för att använda överskottvärmen (från ugnen och torken) till att värma upp processbaden eller luften till lackeringsboxen?
• Är industriella värmepumpar ett gångbart alternativ?
Praktiska frågor
Arbetet utförs vid Swerea IVF i Mölndal (där det finns möjlighet till att få ett kontor) och ute på företag. Vi söker dig med energiteknisk utbildning, kemiteknisk utbildning eller annan motsvarande utbildning och som har intresse för energitekniska frågor. Då det mesta av arbetet kommer att ske i södra Sverige kan det vara en fördel om ert universitet eller högskola ligger i närheten. Vid väl genomfört arbete utgår en ersättning för examensarbetet. Mycket av arbetet kommer att ske i industrin och därför är goda kunskaper i svenska ett krav.
För närmare information om projektet och praktiska arrangemang, kontakta:
Stefan Hjort, [email protected], 031 -706 6045
Anders Klässbo, [email protected], 031 – 706 6073

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.