Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-09

Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Analys av utvecklingen 2000-2010, vad har uppnåtts?

Uppdraget är att göra en utvärdering av Kungsbacka kommuns brottsförebyggande arbete. Att kartlägga och följa upp de insatser som utförts sedan programmet antogs 2000. Rapporten ska utgöra grund för det fortsatta förebyggande arbetet med eventuella förändrade riktningar och ge underlag till diskussion.

Insamling av muntlig och skriftlig information från nyckelpersoner samt olika styrdokument och statistik över brottsutvecklingen med mera.

Stort utrymme finns för studenter att komma med egna frågeställningar och vinklingar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.