Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-12

Miljö- och kvalitetsledning för mindre åkeri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort: Tanum
Företag: Paulas Åkeri AB

Paulas Åkeri i Bullaren i Tanums kommun har åtta anställda och fyra egna bilar samt en inhyrd. Företaget transporterar flis från sågverk till olika pappersfabriker, samt biprodukter (bark, spån, grot och stamvedsflis) till olika värmeverk i Väst- och Mellansverige.

Uppgift:

Uppgiften går ut på att hjälpa företaget i arbetet mot miljö- och kvalitetscertifiering då detta börjar bli allt viktigare i konkurrens- och upphandlingssammanhang.
I första hand handlar det om att sammanställa en miljöutredning för verksamheten och utifrån denna ta fram förslag på hur företaget kan minska sin miljöpåverkan. Mål, rutiner och policy bör också ses över. I uppgiften ingår också att utreda vilken typ av miljödiplomering-/certifiering som passar företaget bäst. Om man i arbetet kan ta fram en mall som andra åkerier av liknande storlek i kommunen kan använda sig av i sitt miljöarbete vore detta mycket uppskattat.

Examensarbetet är aktuellt under 2010.
För anmälan och mer information, vänligen kontakta Miljöbron på tel. 0731-80 38 45 eller [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.