Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-12

PERFORMANCE AND QUALITY MEASURMENT ALGORITHM

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målet med exjobbet är att på ett automatiserat sätt undersöka hur prestanda och kvalitet kan mätas för media som spelas upp på olika hårdvarukonfigurationer. Det kan tänkas finnas en algoritm som utifrån uppmätta egenskaper under uppspelning av media beräknar ett index för en given hårdvara. Detta index kan liknas vid Windows experience, fast anpassat för digital signage och den media som är typisk för Instoremedia.

På liknande sätt skulle ett jämförbart index kunna fastställas för ett visst media, där indexet för den hårdvara som används redan är känd. Med dessa två index skulle man sedan kunna säga att media med ett visst index kan köras på alla konfigurationer av hårdvara som uppnår minst detta index. Eller tvärtom, en hårdvara med ett visst index kan spela allt media med upp till detta index.

Exjobbet innebär att undersöka möjligheten att finna någon sådan algorithm och sedan undersöka hur stor tillförlitlighet den har, utfrån hårdvara och media som finns i Instoremedias testlabb. Resultatet ska utmynna i en prototyp som kan analysera en hårdvara och ett visst media med hjälp av Instormedias player. Prototypen ska implementeras i .NET/C#.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.