Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-19

Ventilationsbehov på tvättapparat

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts-, markbyggnads-, energiproduktions-, automations-, återvinnings- samt massa- och pappersindustrin. Våra cirka 27 000 anställda i mer än 50 länder har två saker gemensamt: expertis och en genuin serviceattityd. Expect results.

Bakgrund:
I en fiberlinje för tillverkning av kemisk massa behövs processventilation på en mängd olika platser, såsom maskiner och tankar. Idag finns gamla guidelines för hur detta skall utföras. Det finns ett behov av att studera detta närmare.

Uppgift:
Definiera ventilationsbehov på olika tvättsteg

Kvalifikationskrav:
Civilingenjör Maskin/Högskoleingenjör Maskin

Tid/omfattning:
10/20 veckor

Kontaktperson:
Magnus Danielsson, [email protected], 060-16 55 36

Enhet: Metso Fiber business line, Sundsvall


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.