Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-19

Vidareutveckling av flingtorkningsteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts-, markbyggnads-, energiproduktions-, automations-, återvinnings- samt massa- och pappersindustrin. Våra cirka 27 000 anställda i mer än 50 länder har två saker gemensamt: expertis och en genuin serviceattityd. Expect results.

Bakgrund:
Slutprodukten från massatillverkare torkas till 90 % torrhalt före balning och emballering för vidare distribution till papperstillverkare runt om i världen. Torkning av massa sker i de flesta fall antingen genom bantorkning eller flingtorkning. Det finns ett behov av att optimera energianvändningen i flingtorkanläggningen för att bli konkurrenskraftigare och få en mer miljövänlig produkt.

Uppgift:
Examensarbetet består av att studera värme- och energibalanser i en flingtorkanläggning samt ge förslag på en konkurrenskraftig teknisk lösning som är kommersiellt gångbar på världsmarknaden.

Uppgiften består av flera delar:
- Studera och sammanfatta facklitteratur inom området flingtorkning / torkning av bulkmaterial med hjälp av varmluft
- Genomföra konkurrentstudier
- Föreslå utformning av flingtorken vad gäller uppvärmningsalternativ, geometri och luftflöden för optimalt energiutnyttjande och kapacitet
- Föreslå utseendet på en flingtorkanläggning på systemnivå samt utarbeta dimensionskriterier för olika storlekar
- Ev. i mån av tid göra en kostnadsuppskattning för installation och drift av en torkanläggning enligt det nya förslaget

Kvalifikationskrav:
Civilingenjör eller motsvarande i Maskinteknik, inriktning energiteknik eller konstruktion. Genomförda kurser i energiteknik är ett krav. För att lyckas med examensarbetet bör studenten vara teknikintres-serad, initiativrik och brinna för sin uppgift.

Tid/omfattning:
20 veckor heltidsstudier. Tidigaste start januari 2010.

Kontaktpersoner:
Mats Backlund, [email protected], 060-16 53 53, 070-662 79 07

Enhet: Metso Fiber business line, Sundsvall

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.