Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-19

Utredning av problem med hydraulcylindrar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts-, markbyggnads-, energiproduktions-, automations-, återvinnings- samt massa- och pappersindustrin. Våra cirka 27 000 anställda i mer än 50 länder har två saker gemensamt: expertis och en genuin serviceattityd. Expect results.

Bakgrund:
Några av våra produkter innehåller egentillverkade hydraulcylindrar med stora diametrar. I några fall har vi sett skador på ytan på kolvstången efter en tid i drift.

Uppgift:
Examensarbetet består i att:
- Analysera cylinderinbyggnaden (konstruktionen)
- Analysera materialval i kolvstång, cylinder och tätningsarrangemang
- Analysera tillverknings- och monteringsprocessen av berörda komponenter
- Besvara frågan varför skadorna uppkommer och ge förslag på åtgärder som löser problemet

Kvalifikationskrav:
Civilingenjör/Teknologie Magister eller motsvarande i Maskinteknik, inriktning materialteknik, Tribologi eller Mekanisk konstruktion. Arbetet kan också begränsas till att vara lämpligt för en högskoleingenjör/Teknologie Kandidat eller motsvarande inom ovan nämnda teknikinriktningar.

För att lyckas med examensarbetet bör studenten vara teknikintresserad, initiativrik och brinna för sin uppgift.

Tid/omfattning:
10/20 v heltidsstudier.

Kontaktperson:
Johan Bylander, [email protected], 060-16 51 31, 070-270 51 31

Enhet: Metso Fiber business line, Sundsvall


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.