Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-20

Utveckla metod för utmattningsbedömning med FEM

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania använder på chassiet en mängd olika typer av förband. Det är viktigt att dimensionera dessa förband rätt så att de håller för utmattningslaster och andra laster. En vanligt förekommande typ av förband är svetsförband. Svetsförband är svårt att modellera med fem och följaktligen blir det svårt att prediktera livslängden.
Det finns ändå ett antal metoder som kan användas som tyvärr är ganska tidskrävande. Genom att använda en postprocessor som kan göra utmattningsbedömning skulle detta arbete snabbas upp. För att kunna använda ett sådant är det nödvändigt att jämföra/verifiera beräkningar mot provning.
Provning har utförts på några förband. Uppgiften blir att modellera proven med Fem och köra en livslängdsbedömning med dels utmattningspostprocessorn Femfat, dels någon/några handboksmetoder. I provuppställning har några parametrar varierats, som också tas med i utvärderingsarbetet.

Mål
En effektiv metod för att modellera svetsförband. Metoden ska innehålla ett modelleringssätt som ska gå att tillämpa i det dagliga arbetet.

Uppdragsbeskrivning
Vad ingår i exjobbet
1. Ta fram FE-modeller på svetsförbanden
2. Ökad förståelse för utmattning i svets
3. Skillnad mellan solid/skal modellering
4. Göra handboksutvärdering och utvärdering med Femfat
5. Jämföra mot prov
6. Föreslå en metod för hur svetsförband ska modelleras på effektivaste sätt.

Utbildning/linje/inriktning
Farkost, teknisk fysik,:
Antal studerande:1 st
Startdatum för ex-jobbet:Höst 2010
Beräknad tidsåtgång:20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Jonas Hagsjö, 08-55380486

Ansökan skickas till
Märk din ansökan ”PU10-30” och skicka den till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-06-10


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.