Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-22

Utveckla anhörigstödet för anhöriga som hjälper och vårdar närstående över 65 år med annat modersmål än svenska

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det är generellt svårt att nå ut till den som vårdar en anhörig. Erfarenheter visar att under de år som Frölunda och Tynnereds stadsdelsförvaltningar bedrivit ett aktivt arbete med att stödja anhöriga, har det varit särskilt svårt att nå anhöriga till äldre med annat modersmål än svenska.

Målet är att undersöka vilka behov som efterfrågas, utveckla samverkan med olika föreningar, anpassa informationen utifrån målgruppens behov.

Insatsområde.
Uppsöka familjer som vårdar någon närstående som är 65 år och äldre, öka kunskapsnivån inom olika områden, anpassa informationsmaterial och öka samarbetet med föreningar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.