Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-23

Zinc efficiency in wheat cultivars in Mali

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nigers inlandsdelta är Malis krmbod där det odlas företrädesvis ris. Man önska odla mera vete för att få en växtföljd liknande den i norra Indien med ris-vete. Detta har stött på svårigheter då veteodlingen ger små skördar och inte ses som lönsam av bönderna. En rimlig orsak är zinkbrist som är nästan global i Mali. Vete är mycket känsligt för zinkbrist. Spårämnen som t ex zink finns inte i handelsgödseln och det lär dröja innan det kommer och brukarna har råd med det. Ett sätt att komma runt detta skulle vara att identifiera de specier av vete som är särskilt effektiva att ta upp zink från en zinkfattig jord.
Detta avses dels ske dels ske geonom en lokal provordling i krukor vid Lab. Eau-Sols-Plantes och dels genom en odling i näringslösning i Sverige.
Mali är ett säkert land med vänliga människor, lite äventyrligt att resa i men en stor upplevelse. Arbetet är lämpligt för en biolog- eller agronomstudent.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.