Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-23

Åldring av SCR katalysatorer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Selective Catalytic Reduction (SCR) är ett effektivt sätt att reglera en diselmotors utsläpp av kväveoxider (NOX). Reaktionen sker över en katalysator, vilken säkerställer en hög omvandlingsgrad. Under verklig drift på ett fordon utsätts efterbehandlingssystemet för höga temperaturer. Detta tillsammans med olika tillsatser i bränsle eller motorolja försämrar med tiden katalysatorns prestanda.

Kommande lagkrav på emissioner medför ytterligare krav på fordonsindustrin att samtliga fordon skall uppfylla givna emissionsnormer över fordonets livslängd. Scania önskar med detta examensarbete fördjupa kunskapen om hur katalysatorer åldras under verklig drift och hur detta kan korreleras mot driftscykler i labbmiljö. Efter utfört examensarbetets avslut kommer du som student ha fått en insikt i ett forskningsområde inom fordonsindustrin som är under mycket stark tillväxt.

Mål
Målet med arbetet är att rekommendera och verifiera en representativ termisk åldringscykel, vilken efterliknar den Scanias fordon ser på väg efter en given driftstid.

Uppdragsbeskrivning
Kunskapsinhämtning inom det aktuella området
Planera en lämplig provningsprocess
Utförande av åldringsprov, möjlighet till prov i full- och labskala
Identifiera viktiga åldringsparametrar
Verifiera framtagna åldringsparametrar
Rekommendation på en representativ åldringscykel
Rapportskrivning

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjörsstuderande i kemiteknik, teknisk fysik el liknande.
Det ses som meriterande om studenten har kunskaper inom området katalys.
Antal studerande: 1 person
Startdatum för ex-jobbet: enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner
Henrik Birgersson, 08-553 52737, [email protected]
Jakob Hansson, 08-553 51260, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected], märk ansökan ”PU10-33”
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2010-06-15  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.