Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-29

Utvärdering och utredning av webpubliceringsverktyg.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet kommer innebära att utreda och utvärdera produkterna EpiServer och Sharepoint 2010. I uppdraget ingår också att utveckla en externweb lösning efter överenskommelse.

Det som skall utvärderas är följande:
*användarvänlighet
*möjlighet till anpasssningar
*infrastruktur
*pris
*utbyggbarhet
*integrationsmöjligheter
*framtida potential
etc

Lösningen som skall utvecklas skall vara en externweb för Internet och som skall innehålla samma information/syfte oavsett produkt bakom.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.