Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-04

Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete - Vad motiverar patienter att delta i kliniska läkemedelsstudier och hur uppfattar de processen för informerat samtycke: en studie av process och förslag på förbättringar.

Detta är ett tillfälle för dig som studerar på Apotekarprogrammet, eller annan passande utbildning, att tillsammans med AstraZeneca skriva ditt examensarbete.
Detta examensarbete är en del i ett projekt inom AstraZeneca R&D som syftar till att förenkla och effektivisera processen för informerat samtycke med bibehållen hög kvalitet. Idag upplevs processen samt de word-mallar som används för att författa ett samtyckesformulär, som krångliga och komplexa. Vi är mycket intresserade av slutkundens (patientens) inställning och motivation varför de vill vara med i en klinisk läkemedelsstudie, samt patienternas syn på innehållet i samtyckesformuläret. Vidare ska du undersöka olika media/ kanaler för informerat samtycke.

Din roll
Du kommer att få arbeta brett inom AZ R&D och våra dotterbolag samt externt med etiska kommitéer samt andra kunder, med att utföra intervjuer, fokusgruppsintervjuer och enkäter. Du kommer även att arbeta med externa experter samt patienter (slutkunden). Vi kommer att erbjuda Dig en Lean Sigma introduktion, eftersom det är med denna metodik som projektet ska genomföras.

Dina kvalifikationer
Vi tror att du idag studerar på Apotekarprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Du har viss förståelse för vad klinisk forskning innebär. Du är van att arbeta självständigt och är inte rädd för att utforska okända områden. Vidare är ett utåtriktat sätt samt positiv framtoning en fördel. Du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt god datorvana.

Att arbeta på AstraZeneca
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag med fler än 65 000 medarbetare, verksamma i över 100 länder. Vi drivs av nya idéer och ett ansvarsfullt tänkande för att förbättra patienters hälsa och livskvalitet över hela världen. Utveckling, utmaning och upptäckter är några av våra nyckelord. AstraZeneca strävar efter att stimulera till fortsatt kreativitet genom upprätthållandet av en kultur där våra medarbetare känner sig uppskattade, stimulerade och belönas för sina idéer och bidrag till vår framgång.

Arbetet ska utföras på avdelningen Study Delivery, i Mölndal. Du kommer att få handledning av processansvarig person.

Så här går du vidare
Om du tycker att detta verkar intressant, är du välkommen att ta kontakt med Kristina Andrén, Business Area Leader inom AstraZeneca R&D tel. 031-776 29 60. Vi skulle helst se att detta arbete kan påbörjas i augusti 2010.

Välkommen med din ansökan och CV via www.astrazeneca.se senast den 26 maj. Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.