Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-05

Fordonsmedierad kommunikation och dess utveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Forskargruppen inom avancerade förarstödssystem söker en eller flera exjobbare för att studera fordonsmedierad kommunikation och hur upplevelsen av kommunikativa händelser påverkas av dagens nya förarstödssystem.

Målet är att dels beskriva vilka kommunikativa händelser som sker idag, om upplevelsen av dem ändras då ett system kör fordonet, dels att komma med förslag på hur eventuella effekter bör hanteras på bästa och säkraste vis.

Studien bör vara både kvalitativ och kvantitativ, men skall framförallt vara välgrundat i ett teoretiskt ramverk. Arbetet kommer att bedrivas självständigt med stor möjlighet att själv påverka inriktningen. Om studenten vill, finns ambitionen att skriva vetenskapliga artiklar på studien.

Det bör finnas möjlighet för studenten att sitta på plats, men arbete på distans är också genomförbart.


Lämplig bakgrund är att ha läst kognitionsvetenskap, psykologi eller annat beteendevetenskapligt ämne. Beroende på vald utformning av studien kan även programmeringskunskaper vara lämpliga.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.