Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-05

Examensarbete: Utveckling av magnetisk jordradar (New!)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ÅSTC sysslar mestadels med att utveckla miniatyriserade instrument för rymdbruk. Ett av våra nuvarande projekt handlar om att utveckla en magnetometer baserad på tunnlingsmagnetoresistans, samma teknik som används i moderna hårddiskar. Denna teknik vill vi nu använda i en s.k. jordradar. Jordradar används bl.a. inom arkeologi och markprospektering för att avbilda föremål begravda under marken. På så sätt kan man identifiera intressanta platser för utgrävningar eller undvika att skada rör och ledningar vid markarbeten. I likhet med våra andra projekt är målet att systemet skall vara litet i förhållande till gängse motsvarigheter och om möjligt integreras på en mikroubåt, som för närvarande är under utveckling på ÅSTC.

Arbetsmoment
- Litteraturstudie
- Konstruktion och tillverkning av prototyp
- Mätning och verifiering

Lämpliga förkunskaper
- Mikrovågsteknik, Antennteori
- Analog elektronik
- Sensorer och aktuatorer (Mikrostrukturteknik)

Arbetsform
Examensarbetet motsvarar 30 hp heltidsstudier. Du kommer att jobba i en projektgrupp bestående av en handledare och en forskaringenjör men även samarbeta med andra forskare inom ÅSTC. En arbetsplats och en dator kommer att tillhandahållas på instittionen.

Ansökan
Ett personligt brev och ett CV skall skickas till Hugo Nguyen ([email protected]).

För ytterligare information kontakta Anders Persson (018-4713010, [email protected]), Hugo Nguyen (018-4716838, [email protected]), eller besök vår hemsida www.astc.uu.se.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.