Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-06

Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Att det finns ett behov att grafiskt, via kartor, visa olika typer av information blir allt mer aktuellt via de nya möjligheter som webben erbjuder. Att kombinera energiparametrar och kartfunktioner är något som ligger helt i linje med den utveckling som Svenska Energigruppen ser framför sig. Energibranschen har flera stora utmaningar de kommande åren, bl.a. med införandet av smarta elnät och smarta elmätare. Dessutom är informations- och kommunikationsteknologier är något som prioriteras på bred front inom olika forskningsprojekt på Europanivå.

Uppgift
1) Att identifiera tillgängliga kartfunktioner på Internet (ex. Google Maps, Google Earth, Eniro, Hitta.se) och visa på likheter och skillnader i tekniklösning.
2) Utöka studien med att undersöka hur marknden av kartor med 3D-funktionalitet ser ut.
3) Skapa ett förslag hur objekt med 3D funktionalitet kan/ska inkluderas i befintliga webbaserade kartor.
4) Många kartor har en begränsning i upplösning – arbetet kan även omfatta hur objekt med en mer högupplöst skala skall inkluderas kartstrukturerna för mer detaljerad information.

Vem/vilka söker vi?
Generellt har Du ett stort intresse för hur ny teknik kan användas för att effektivisera energianvändningen. Vi söker personer med stort intresse för utvecklingen av Internettjänster och närliggande områden. Detta arbete kan även inkludera en del grafiska utvecklingsmoment varför det kan vara lämpligt med två personer, alternativ att arbetet delas upp i två tydliga examensarbeten. Där ett arbete avgränsas till frågeställningarna ovan ur ett grafiskt/gränssnittsperspektiv medan det andra fokuserar på mer tekniska och programmatiska delar.

Om Svenska Energigruppen
Svenska Energigruppen är ett ungt företag som fokuserar på moderna energitjänster för energibranschen, industrin och allehanda energikonsumenter. Vi har ett par intressanta projekt som nu pågår men vill samtidigt arbeta parallellt med ett flertal idéer. Vi ser det som vår huvuduppgift att hjälpa människor att förstå och effektivisera sin energiförbrukning, och detta arbete riktar vi både mot företag samt privatpersoner. Vi söker kontinuerligt nya områden att anpassa och utveckla för energiinformation, och rätt person kommer att stora möjligheter att vidareutveckla resultatet inom Svenska Energigruppen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.