Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-06

Stokastisk modellering av vägkurvor baserat på GPS-data

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
För att kunna sälja rätt fordon till rätt kund krävs kunskap om hur kunden ska använda fordonet. Vissa av egenskaperna är typiska för kunden (t ex körstil och transportuppdrag) medan vissa är allmänna för det geografiska område där fordonet ska användas (t ex topografi och klimat). I den här uppgiften ska användarfaktorn kurvighet studeras. Vägarnas kurvighet påverkar förarens val av hastighet och belastningarna på exempelvis axelupphängningen.

Scania vill kartlägga vägkurvigheten på olika marknader: Hur mycket kurvigare är det i Österrike jämfört med Danmark? Teknikutvecklingen under senare år gör det möjligt att lagra stora mängder GPS-data med hög noggrannhet från vägmätningar. Bilden till höger visar ett exempel från en 30 mil lång mätning i Polen.

Genom att parametrisera GPS-data kan man kvantifiera kurvigheten. Ju färre parametrar som behövs för att beskriva en mätning, desto enklare blir det att jämföra och kvantitativt beskriva skillnaden mellan marknader.

Uppgift
• Skapa en matematisk modell av en kurva.
• Skapa ett MATLAB-program som automatiskt identifierar kurvor från GPS-data, och därmed skapar en idealiserad bild av vägen.
• Jämför den idealiserade och den ursprungliga vägen. Är de likvärdiga?
• (*om tiden räcker till) Gör ett förslag på uppdelning av parametrarna för klassificering av ett vägavsnitt
• (*om tiden räcker till) Studera samvariation mellan vägkurvighetsparameter och vald hastighet.
• (*om tiden räcker till) Skapa en stokastisk vägkurvsmodell. Simulera syntetiska vägar (”syntetisk GPS-data”) och jämför med uppmätta vägar.

Kvalifikationer
Examensarbetet innebär avancerad matematisk modellering i nära samarbete med Scanias ingenjörer inom lastanalys och utmattningsprovning.
Modellering och simulering utförs i MATLAB.

Vi söker en person från en civilingenjörsutbildning. Sökande bör ha goda kunskaper i statistik och gärna mekanik/hållfasthetslära samt intresse för matematisk modellering.

Kontaktpersoner:
Klas Bogsjö, Load Analysis [email protected] Tel: 08 - 553 532 54
Björn Rickfält, Load Analysis [email protected] Tel: 08 - 553 833 27

Ansökan skickas till:
Ansökan märkt ”PU10-38” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2010-06-15


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.