Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-12

Detaljhandelns omfattning i Mölndals centrum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mölndals centrum står inför en större omvandling. Inom ramen för ett samarbete med Steen&Ström ska ca halva centrumytan rivas för att byggas uipp till ett nytt attraktivt centrum för Mölndalsbor och närområdet. Området karatäriseras idag av 1960-70-talsbebyggelse och många upplever att det tappar i attraktionskraft. Samtidigt är förutsättningarna för utveckling god. Placeringen vid Göteborgsregionens näst största kollektivtrafikknutpunkt med 3,2 miljoner omstigande passagerare/år, stort antal boende inom cykelavstånd som kommer att öka inom de närmaste åren p g a flera bostadsprojekt.

Vi saknar aktuell information om dagens besökare av Mölndals centrum. Vilka är de? Var kommer de ifrån? Hur många är de? Även andra faktorer intressanta att undersöka. Det finns flera äldre undersökningar (+ 5 år) som kartlagt omfattningen på kundflödet i centrum och även i viss mån försökt kartlägga synen på centrum. Sedan ett år har dock en omflyttning skett i centrum och en hel del nya verksamheter har flyttat in. Hur påverkar det förutsättningarna för en omvandling enligt stadens och fastighetsägarnas intentioner?

Planering, upplägg och genomförande av ett exjobb sker i nära samarbete mellan Möndals stad, näringslivsenheten, resp Mölndals centrumförening.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.