Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-12

Spegelglas i plast

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Speglar är traditionellt tillverkade i glas som beläggs med ett reflekterande material. Glas är tungt varför spegelglaset står för en relativt stor del av en backspegels totala vikt. Enligt lagkrav får inte spegelglaset vibrera så mycket att sikten i spegeln försämras. Mindre vibrationer kan också uppfattas som störande även om de inte är så kraftiga att det strider mot lagkravet. Med en större massa hos spegelglaset ställer det högre krav på den justeringsenhet som spegelglaset sitter infäst i för att spegelglaset inte ska vibrera. Med ett lättare glas kan justerenhet göras mindre och därmed kan hela spegeln inklusive infästningar göras lättare och billigare.

Syfte
Examensarbetet syftar till att utreda möjligheten att ha spegelglas i plast istället för glas.

Mål
Mål för Scania är att öka kvalitén och sänka kostnaden för speglar.
En målsättning för examensarbetet är att utifrån ställda krav utreda om det är möjligt att introducera spegelglas i plast.

Uppdragsbeskrivning
a) Litteraturstudie
Arbetet inleds med en inledande studie av hur dagens spegelglas fungerar och vilka krav som ställs på ett spegelglas, samt lite historik. Studien skall lyfta fram för och nackdelar med dagens spegelglas. Vidare skall olika typer av beläggningar beskrivas och hur omvärlden ser ut.

Arbetet går vidare med att undersöka vilka lika plastmaterial som skulle kunna konkurrera med glas, samt vilka ytterligare krav man bör ställa på ett spegelglas av lättare material. Studien skall även innefatta en kartläggning av vilka patent som finns inom området, samt om det redan finns plastglas på piratmarknaden. Kontakter tas med de som kan leverera spegelglas i plast och provmaterial beställs.

b) Provning
Ett provprogram för enbart spegelglas utformas och provning utförs för att se hur väl uppställda krav kan innehållas. Proven kommer att innefatta åldringsprov, vidhäftningsprov, reptålighet etc.

c) Utvärdering/slutsatser
Arbetet avslutas med teknisk redovisning.
Utifrån genomförda prov avgöra om det är möjligt att introducera spegelglas i plast. Behövs det göras mer utredning? I så fall vad?

Avgränsningar
Arbetet skall avgränsas till spegelglaset

Utbildning/linje/inriktning
Lämpliga utbildningar är Maskinteknik, eller materialteknik .
Omfattning: 20 veckor, 30 högskolepoäng för en studerande.

Kontaktpersoner och handledare
Christer Lundemo UTMR , 08-553 88276, [email protected]
Lars Jerpdal RCCE 08-553 833 31,[email protected] .

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU10-40” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2010-06-15


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.