Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-12

Skapande av karta för fordonsreglering med framförhållning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Gruppen Electrical Systems Predevelopment vid Scania R&D i Södertälje utreder framtidskoncept inom elsystemområdet för tunga fordon. Ett intressant område rör automatisk framtagning av elektroniska kartor baserat på information från sensorer i fordonet. En möjlig väg att åstadkomma detta är att utgå från en existerande vägkarta och komplettera denna med nya data, som samlas in under fordonets färd på vägen.

Mål
Målet med detta arbete är att ta fram ett demonstrationssystem som kan samla in mätdata, i första hand lutningsinformation under körning och lagra detta i en vägkarta. Som tugångspunkt kan en existerande karta utan lutningsinformation, tex Open Street Map användas. Uppgiften skall lösas på ett sådant sätt att mätdata för en sektion på vägen framför fordonet kan återhämtas vid senare körning längs samma väg. Delmoment som behöver lösas är bland annat positionering i kartan med hjälp av sensorer (till exempel GPS), val av arkitektur för lagring av mätdata, samt återhämtning av lagrad data framför nuvarande position.
Examensarbetet ska resultera i en mjukvara som kan användas för att demonstrera datainsamling och återhämtning under färd, samt i en rapport som beskriver mjukvarans uppbyggnad.
Uppdragsbeskrivning
Exjobbet kommer huvudsakligen att innehålla följande moment:
- Litteraturstudie.
- Patentundersökning.
- Kartläggning av existerande kartmaterial
- Kartläggning av existerande mjukvaror.
- Framtagning av mjukvara, baserat på existerande komponenter.
- Tester i simuleringsmiljö och i bil under körning.
- Exjobbsrapport.

Tyngdpunkten i arbetet ligger i att med egenskriven kod knyta samman existerande komponenter, vissa baserade på öppen källkod, till en väl fungerande helhet. God kunskap inom programmering, och gärna viss erfarenhet från programutveckling krävs.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör; Informationsteknologi, Datateknik, Teknisk fysik eller liknande. Mastersprogram; Datavetenskap, systemvetenskap

Antal studerande: 1

Startdatum för exjobbet: Enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare Per Sahlholm, REP, 08-553 891 29, [email protected]
Ansökan skickas till:

Ansökan märkt ”PU10-37” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2010-05-21


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.