Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-17

Designförändring och kalibrering av impulsmätsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Det arbete som Scania bedriver syftar till att dels möta lagkrav gällande avgasutsläpp, dels leverera den bränsleförbrukning och prestanda kunden förväntar sig. Att uppfylla båda delarna är ofta svårt och ställer höga krav på motorernas bränslesystem. En dieselmotorns förbränning påverkas mycket av insprutningsförloppets, som i sin tur bestäms av bränsleinjektorns egenskaper.
I ett tidigare examensarbete utvecklades en provrigg som används för att studera bränsleinjektorers beteende. Riggens design baseras på en ny mätmetod som har högre upplösning än vedertagna mätmetoder och ger möjligheten att bl.a. studera multipla insprutningar (duration & separation) på ett noggrannare sätt. Riggens design behöver modifieras och dess funktion kalibreras för att kunna verifiera mätdata.

Mål
Syftet med projektet är att stödja förståelsen om samtida och framtida injektorers fysik. Med mer kunskap om bränslesystemet och injektorerna i synnerhet kan Scania utveckla sitt motorprogram mot mindre förbrukning, lägre utsläpp och högre prestanda.
Efter avslutat arbete är målsättningen att provriggen är fullt fungerande och kalibrerad så att den levererar tillförlitliga mätdata.
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består av att:
• Komplettera provriggens design med komponenter som förbättrar dess funktion och utökar dess användningsområde.
• Analysera och kalibrera riggens utdata (mätvärden, brus, egenfrekvenser m.m.).
• I mån av tid, utföra tester på injektorer för att just studera injektorers prestanda.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör maskinteknik/-konstruktion eller motsvarande.
Vi söker 2 studerande.
Startdatum för exjobbet: 2010-08-30
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Johannes Hörner Björk, NMCX, +46 (0)8 553 50214, [email protected]
Fredrik Wåhlin, NMCX +46 (0)8 553 85031, [email protected]
Anders Larsén, gruppchef NMCX +46 (0)8 553 52762, [email protected]

Ansökanl
Ansökan skickas till [email protected], märk ansökan ”PU10-42”.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.