Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-17

Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet med exjobbet:
Syftet är att undersöka hur framgångsrika företag i näringsliv och offentlig sektor arbetar med Operationell Excellens och Lean som filosofi för att uppnå detta.
Vad kännetecknar framgångsrika organisationer och de sätt som de valt att införa Lean på? Vilka är vanliga hinder och framgångsfaktorer?
Studien riktar sig mot tjänsteproducerande organisationer samt tillverkande företag som inför Lean i försäljning, produktutveckling eller sina administrativa processer, t.ex. ekonomi, HR och inköp.

Hur det genomförs (att utfomas i detalj tillsammans med Högskolan):
Studien inleds med genomförande av en webbaserad enkät som vänder sig till ett större antal nyckelpersoner på företag, t.ex. cehfer, affärsutvecklare, processägare, interna Leancoacher etc. Den kvantitativa analysen av svaren kommer att leda till slutsatser gällande likheter och olikheter mellan företagen, samt vad som kännetecknar högpresterande organisationer.
En grupp högpresterande företag identifieras baserat på vissa kriterier. Ett antal djupintervjuer med dessa högpresterare genomförs med syfte att identifiera Best Practices vid införande av Operationell Excellens.
Slutligen sammanställs slutsatserna och presenteras, både som en akademisk rapport (exjobb) och som en rapport för Centigo och våra kunder.

Dina / Era kvalifikationer:
Vi söker dig / er som är blivande Civ. Ing. eller Civ. Ek. från någon av de främsta Högskolorna i Sverige. Du / Ni har mycket goda akademiska meriter, analytisk förmåga samt entreprenörskap och är intresserade av en framtid som Managementkonsulter hos Centigo.

Så här söker du:
Ansökningar och förfrågningar skickas till [email protected] Ansökningar skall vara oss tillhanda senast måndag 31 maj 2010 och beslut fattas innan sommaren. Ni kan även ringa vår kontaktperson för mer information.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.