Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-18

Värderas olika lärarkategorier rätt i grundskolan?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Olika lärargrupper värderas numera lika i de flesta grundskolor. Men är arbetsbelastning och ansvar jämnt fördelat?

Det har sedan 90-talet skett en utjämning av antal lektioner per vecka och lön mellan lärarkategorier. Innan gjorde praktisk-estetiska lärare några timmar mer i veckan. Dels för att de ofta hade mindre gruppstorlekar (halvklass) men också mindre för- och efterarbete. Lönerna var ganska lika och är det fortfarande.

Ämnet har blivit minerat och tar någon grupp upp det så replikeras det direkt att andra grupper säger likadant.

En vetenskaplig studie efterfrågas (förmodligen på flera skolor i både tätort och landsbygd) där forskarna undersöker hur det förhåller sig.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.