Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-18

Flexibelt användargränssnitt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta examensarbete omfattar undersökning av användarbehov, modellering av en modell för ett flexibelt användargränsnitt och slutligen implementering av en grundplatta till eller hela gränssnittet.
En första tillämpning kommer att bli inom sjukvårdssektorn där det finns ett behov av att i en datorbaserad simulator kunna träna användning av dialysapparater. I dagsläget finns ett flertal olika apparater med snarlik funktion, men olika användargränssnitt. Det tillkommer dessutom nya versioner och varianter fortlöpande.
Det är därför ett behov att kunna skapa nya varianter av simulatorn när en ny version tillkommer. Det viktiga är inte att tillföra ny funktionalitet utan att kunna anpassa utseendet.
Tidigare har ett examensarbete gjorts där träningsbehoven tagits fram, vissa slutsatser därifrån ger underlag för arbetet i detta.

Uppgift
Ett ramverk för ett användargränssnitt till en utbildningssimulator skall tas fram. Utbildningssimulatorn skall bland annat efterlikna befintlig (och framtida)hårdvara vad gäller utseende med knappar osv. Hårdvaran finns i ett antal olika fabrikat och modeller och utbildningssimulatorn skall kunna anpassas (av en systemadministratör) till att efterlikna vart och ett av dessa (till en viss nivå av naturtrogenhet).
Målgrupper bland användarna är dels den systemadministratör som ska göra anpassningarna, dels de sjuksköterskor som ska träna sig själva i simulatorn.
Ramverket skall möjliggöra flexibilitet i både färg, form och placering av komponenter (knappar, fält etc.) och i giltiga sekvenser. En given mängd funktioner som kan göras via användargränssnittet är specificerade. Ramverket skall där ge stöd åt bl.a. vilken sekvens av t.ex. knapptryckningar som motsvarar vilken funktion i en given konfiguration.
Examensarbetet skall hitta en lämplig lösning för ramverket samt implementera denna. En enkel konfiguration av gränssnittet skall också skapas.

Önskad kompetens
• Kunskap inom användbarhetsinriktade metoder (agil utveckling, användningstest, prototyparbete)
• Erfarenhet (gått kurser i) konstruktion av användargränssnitt. Java EE eller ännu hellre .NET.
• Kompetens inom programvaruarkitektur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.