Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-19

Utveckling av målpositioneringsutrustning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Enheten Product Development utvecklar mark- och sjöbaserade radarsystem för luftövervakning och försvar, flygburna AEW-system samt nosradar för militärt jaktflyg.

Avdelningen System I&V har integrations och verifieringsansvar för alla produkter vi levererar till våra kunder från SMW. Ansvaret innebär bl.a att vi under utvecklingsarbetet säkerställer att tekniska funktions- och prestandakrav motsvarar åtagandet enligt kontrakt.

Detta examensarbete består i att utveckla vårt målpositioneringsystem (TAPS) som vi använder oss av idag vid utvärdering av målflygsposition, för att kunna få positionen på vårt mål i förhållande till vår radar. Det innebär att ta fram lösningar som gör att vi kan optimera vår utrustning och minska antalet mottagare samt sätta upp en bastation. Systemet skall kunna köras från vilken PC som helst över nätverket. För att lösa uppgiften krävs det bla att man definierar hur utvärderingen ska gå till samt tar fram script för lösningen. I uppgiften ingår även att utvärdera ett antal TAPS-system. Utvärderingen blir sedan ett underlag för hur vi väljer att gå vidare.

Arbetet är självständigt men med tätt samarbete både med systemverifierare och utvecklingsingenjörer.

I arbetet ingår:

• Framtagning av konstruktionsspec

• Script programmering

• Verifiering

• Dokumentering av färdig produkt


Dina kvalifikationer
Lämpligt för en eller två blivande högskoleingenjörer.


Kontaktperson
Tomas Berling, rekryterande chef
tfn: 031 794 92 66

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.